You are currently viewing (Aktualizacja) Oferta pracy – Administrator nieruchomości

(Aktualizacja) Oferta pracy – Administrator nieruchomości

„KORPEC” Energetyka Cieplna Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko: Administrator nieruchomości

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane administracyjne lub techniczne),
 • Czynne prawo jazdy kat. B,
 • Umiejętność obsługi klienta (spotkania, rozmowy telefoniczne, e-maile, pisma),
 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych oraz zarządzania budynkiem i infrastrukturą zewnętrzną,
 • Chęć do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności,
 • Biegła znajomości pakietu Office/Microsoft 365,

Mile widziane:

 • Znajomość obszaru Gminy Korsze,
 • Doświadczenie w obsłudze nieruchomości wielolokalowych,

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej, stale rozwijającej się firmie,
 • Samodzielność w działaniu i organizacji pracy,
 • Samochód służbowy na czas wykonywania obowiązków,
 • Atrakcyjne warunki pracy,
 • Umowa o pracę na pełen etat (okres próbny, a następnie umowa na czas nieokreślony).

Główne obowiązki:

 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z zarządzaniem mieniem komunalnym Gminy, wynikających z zawartej z Gminą umowy,
 • Kontrolowanie i nadzorowanie jakości prac wykonywanych w budynkach przez podwykonawców,
 • Przygotowywanie danych i rozliczanie mediów komunalnych,
 • Prowadzenie baz danych klientów,
 • Dbanie o pozytywny wizerunek firmy,

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.korpec.korsze.pl.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez „KORPEC” Energetyka Cieplna Sp. z o.o. na stanowisko: Administrator nieruchomości (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000)”.

Dokumenty należy składać w terminie do 27.10.2022 r. do godz. 15.00 mailowo na adres korpec@korsze.pl lub pocztą tradycyjną z dopiskiem „Rekrutacja – Administrator nieruchomości”. (W przypadku wysłania dokumentów pocztą decyduje data fizycznego zarejestrowania w biurze spółki). Zarząd zastrzega możliwość anulowania ogłoszenia o naborze na każdym etapie postępowania.

—————————-

Aktualizacja 07.11.2022 r.

Informujemy, że procedura naboru na stanowisko „Administrator nieruchomości” została anulowana. Ze względu na sytuację, której pracodawca nie był w stanie przewidzieć w dniu ogłaszania konkursu, zdecydowano się nie rozwiązywać umowy o pracę z pracownikiem, który dotychczas zajmował w/w stanowisko. Dziękujemy wszystkim kandydatom za zainteresowanie ofertą pracy w naszej Spółce.