Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawy opału na sezon grzewczy 2019/2020.

W wyniku przeprowadzonego postępowania komisja przetargowa za najkorzystniejszą uznała ofertę firmy Bartex Energia z Bydgoszczy.

Protokół z wyboru oferty

Close Menu