04.11.2022 r. Dostawy węgla kamiennego do celów energetycznych sortyment: Miał II A w ilości 1500 ton oraz groszek w ilości 225 ton

W związku z ponownie ogłoszonym postępowaniem na wyłonienie dostawcy miału węglowego oraz węgla typu groszek na sezon 2022-2023 zainteresowani Wykonawcy składają Ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem poczty elektronicznej: korpec@korsze.pl nie później niż do dnia 10.11.2022 r. do godz. 9:00.
Temat wiadomości: Oferta na dostawę węgla 2022/2023

Informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu wybrana została oferta złożona przez Bartex Sp. z o.o. Chruściel 4, 14-526 Płoskinia.

———————————————————————-

25.10.2022 r. Dostawy węgla kamiennego do celów energetycznych sortyment: Miał II A w ilości 1500 ton oraz groszek w ilości 225 ton

W związku z ogłoszonym postępowaniem na wyłonienie dostawcy miału węglowego oraz węgla typu groszek na sezon 2022-2023 zainteresowani Wykonawcy składają Ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem poczty elektronicznej: korpec@korsze.pl nie później niż do dnia 02.11.2022 r. do godz. 9:00.
Temat wiadomości: Oferta na dostawę węgla 2022/2023

———————————————————————-

10.08.2022 r. Dostawy węgla kamiennego do celów energetycznych sortyment: Miał II A w ilości 2000 ton oraz groszek w ilości 300 ton

W związku z ogłoszonym postępowaniem na wyłonienie dostawcy miału węglowego oraz węgla typu groszek na sezon 2022-2023.  Zainteresowani Wykonawcy składają Ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem poczty elektronicznej: korpec@korsze.pl
nie później niż do dnia 17.08.2022 r. do godz. 9:00.
Temat wiadomości: Oferta na dostawę węgla 2022/2023