Zmiana taryfy dla ciepła została zatwierdzona uchwałą Zarządu Spółki nr 15/2022 z dnia 16.12.2022 roku i wejdzie w życie od 01.01.2022 r.

Taryfa dla ciepła do pobrania

Mijający rok okazał się wyjątkowo niestabilny jeśli chodzi o ceny opału. Nie mniej jednak sytuacja się poprawia i w ostatnim czasie udało nam się wyłonić dostawcę węgla co pozwala na obniżenie cen. Należy jednak zaznaczyć, że obniżenie stawek w związku z obowiązywaniem tzw. Ciepła z rekompensatą nie będzie odczuwalne dla wszystkich. Odczują to przede wszystkim odbiorcy, którzy nie zostali objęci mechanizmem średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r. Przypominamy, że od nowego roku stawka VAT za ciepło systemowe wzrośnie z 5% do 23%.

Po dokonaniu ponownego przeliczenia Taryfy dla ciepła w grudniu 2022 r. spadek cen energii cieplnej oraz opłat za moc zamówioną kształtuje się następująco:

  • dla odbiorców ze wszystkich grup A o -14,4%
  • dla odbiorców z grupy C1 o -21,03%
  • dla odbiorców z grupy C2 o -13,40%
  • dla odbiorców z grupy C3 o -23,46%

Zgodnie z art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967), od dnia 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. wobec podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 w/w ustawy, stosowana będzie stawka za ciepło z rekompensatą:

Grupa odbiorców Cena za zamówioną moc cieplną
zł/MW
Cena ciepła
zł/GJ
Cena nośnika ciepła
zł/m3
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
zł/MW
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
zł/GJ
rata miesięczna rata miesięczna
A1 bez rekompensaty  32 781,37  116,79  38,68   5 427,08      20,06
z rekompensatą  19 628,31    69,93  23,60   5 427,08      20,06
A2 bez rekompensaty 32 781,37 116,79 38,68   6 665,16      27,36
z rekompensatą  19 628,31    69,93  23,16   6 665,16      27,36
A3 bez rekompensaty 32 781,37 116,79 38,68   4 500,34      15,46
z rekompensatą 19 628,31    69,93  23,16   4500,34      15,46
A4 bez rekompensaty 32 781,37 116,79 38,68   6 345,12      21,75
z rekompensatą 19 628,31    69,93  23,16   6 345,12      21,75
A5 bez rekompensaty 32 781,37 116,79 38,68   3 576,94      23,42
z rekompensatą 19 628,31    69,93  23,16   3 576,94      23,42
C1 bez rekompensaty  36 496,48  129,83  –  –  –
z rekompensatą  20 429,44    72,67  –  –  –
C2 bez rekompensaty  41 629,35  150,45  –  –  –
z rekompensatą  20 108,99    72,67  –  –  –
C3 bez rekompensaty  39 195,85  125,03  –  –  –
z rekompensatą  22 782,70    72,67  –  –  –

Podane ceny nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stawki opłat za usługi przesyłowe nie ulegają zmianie.