Taryfa dla ciepła

Aktualna Taryfa dla ciepła została zatwierdzona uchwałą Zarządu Spółki nr 12/2019 z dnia 14.08.2019 roku i weszła w życie z dniem 01.09.2019 r.

   Taryfa: http://korpec.korsze.pl/taryfa-2019-korpec-korsze/