You are currently viewing Będzie lepiej
23.10.2020

Będzie lepiej

Dostawca ciepła sieciowego – Spółka „KORPEC”, a wcześniej Przedsiębiorstwo Ciepłownicze funkcjonuje w Korszach już ponad 40 lat. Przez te wszystkie lata pracownicy biurowi pracowali i pracują w kotłowni w różnych pomieszczeniach zaadaptowanych na biurowe. W 2017 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o budowie budynku biurowego. Decyzja ta uzyskała akceptację Rady Nadzorczej Spółki.

Jako najlepszą lokalizację wybrano działki przy wjeździe do kotłowni głównej, na których znajdował się budynek gospodarczy mieszkańców budynku Wolności 19 oraz walący się budynek po byłej Rozlewni Piwa i Wód Gazowanych. W tym samym roku Zarząd wystąpił do Burmistrza Korsz o użyczenie wspomnianych działek. Po podpisaniu umowy o użyczeniu przystąpiliśmy do przebudowy budynku po Rozlewni na garaże i pomieszczenia gospodarcze na potrzeby mieszkańców budynku Wolności 19. W ten sposób pozyskaliśmy wolną przestrzeń do zabudowy nowym budynkiem biurowym. Jak bardzo jest on potrzebny widzą wszyscy najemcy lokali komunalnych, których z powodu braku innych możliwości obecnie obsługujemy w przedsionku wejścia do kotłowni.

Pierwsza łopata przy budowie budynku biurowego została wbita w ziemię dnia 3 września 2019 roku. Na załączonych zdjęciach można prześledzić jak postępują prace budowlane. Budynek wznoszony jest przez pracowników Spółki „KORPEC”. W tym miejscu należy podkreślić, że budowa jest finansowana z zakumulowanych środków finansowych pochodzących z zysku na handlu opałem. Przewidywany termin zakończenia budowy to 30 kwietnia 2021 roku.

Zdjęcia z postępu prac można zobaczyć w zakładce Galeria ‎