You are currently viewing Certyfikat a łączenie Spółek

Certyfikat a łączenie Spółek

Dla zainteresowanych, a zwłaszcza Radnych Rady Miejskiej w Korszach.

W dniu 29.10.2020 r. na sesji Rady Miejskiej w Korszach poruszano temat przenoszenia posiadanego przez Spółkę „Korpec” certyfikatu na inny podmiot powstały po połączeniu spółek komunalnych. Zarząd Spółki „Korpec” nie komentuje pomysłów i formy łączenia Spółek. Jednak w związku z brakiem możliwości uczestniczenia w sesjach zobowiązany jest poinformować Radnych o tym, że według naszej wiedzy, po zlikwidowaniu Spółki „Korpec”, przyznany jej certyfikat na wdrożenie normy ISO 14001:2015 nie będzie mógł być przeniesiony na inny podmiot. Jako dowód załączamy korespondencję z Koordynatorem Planowania Certyfikacji w firmie Bureau Veritas, która to ten certyfikat nam przyznała. Korespondencja

Utrata certyfikatu oznacza, że przy zakupie każdej tony węgla na potrzeby kotłowni Spółki „Korpec” trzeba będzie dopłacić 30,46 zł netto, co daje w skali roku kwotę około 67 tyś. zł netto.