Certyfikat ISO 14001:2015

Jesteśmy lokalnym dostawcą ciepła wytwarzanego w kotłowniach węglowych. Dbamy jednak o środowisko w czym pomaga nam wdrożona norma ISO 14001:2015
Po trzech latach stosowania normy ISO 14001:2015 przyszedł czas na odnowienie certyfikatu. Recertyfikacja została zakończona w dniu 11.08.2020 r. oczywiście z wynikiem pozytywnym.

Certyfikat ISO

Polityka systemu zarządzania środowiskowego