You are currently viewing Najemcy lokali komunalnych
książeczki opłat

Najemcy lokali komunalnych

Zwracam się z gorącą prośbą do najemców lokali komunalnych. Trzeci miesiąc w imieniu Gminy Korsze zarządzamy lokalami komunalnymi. Niestety nadal wielu najemców błędnie wnosi opłaty. Bardzo proszę o zwracanie uwagi na który rachunek bankowy i za co dokonujecie Państwo wpłat. Przypominam, że na nowe nasze rachunki w BS Reszel o/Korsze należy wnosić opłaty wyłącznie dotyczące korzystania z mienia komunalnego. Proszę nie wpłacać opłat, których adresatem powinna być Wspólnota Mieszkaniowa lub np opłat za odpady, jeżeli nie jesteście mieszkańcami lokali komunalnych. Jeżeli dokonujecie wpłat w imieniu głównego najemcy to proszę o wyraźne wskazanie za kogo opłata jest wnoszona i adresu lokalu, którego dotyczy. Po zakończeniu księgowania opłat za miesiąc kwiecień, wysłaliśmy do Was wykazy należnych opłat wraz z informacją o stanie rozliczeń finansowych. Proszę dokładnie zapoznać się z tą informacją i jeżeli zauważycie jakieś niezgodności proszę zgłaszać się do biura spółki „KORPEC” lub zadzwonić na wskazany w wykazie nr telefonu celem wyjaśnienia niezgodności. Życzę miłego dnia – Jan Adamowicz.