You are currently viewing Nakręć się na pomaganie

Nakręć się na pomaganie

Zachęcamy do udziału w akcji zbierania nakrętek dla Ani. Serduszka zlokalizowane są w Korszach przy aptece oraz przy budynku szkoły.