You are currently viewing Oferta pracy – Administrator nieruchomości (aktualizacja)

Oferta pracy – Administrator nieruchomości (aktualizacja)

„KORPEC” Energetyka Cieplna Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko: Administrator nieruchomości

Poszukujemy osoby, która będzie odpowiedzialna za administrowanie i zarządzanie budynkami oraz lokalami stanowiącymi własność Gminy Korsze, a także wspólnot mieszkaniowych. Praca będzie miała charakter 1/2 etatu z możliwością rozszerzenia do pełnego etatu w miarę zwiększania liczby obsługiwanych wspólnot mieszkaniowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane administracyjne lub techniczne),
 • Czynne prawo jazdy kat. B,
 • Umiejętność zarządzania czasem i priorytetami,
 • Samodzielność i umiejętność pracy w zespole,
 • Dobra znajomość obszaru Gminy Korsze,
 • Biegła znajomości pakietu Office/Microsoft 365,
 • Chęć do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku oraz znajomość przepisów dotyczących ochrony praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego a także innych ustaw regulujących obowiązki właściciela nieruchomości.

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • Samodzielność w działaniu i organizacji pracy,
 • Samochód służbowy na czas wykonywania obowiązków,
 • Przyjazną atmosferę i atrakcyjne warunki pracy,
 • Umowa o pracę na 1/2 etatu z możliwością zwiększenia do pełnego etatu (umowa na okres próbny, a następnie na czas nieokreślony).

Główne obowiązki:

 • Współpraca z Zarządami i Zarządcami Wspólnot Mieszkaniowych.
 • Sporządzanie przekazywanie wykazów do właściciela nieruchomości.
 • Tworzenie pism, umów najmu, informowanie o kończących się umowach oraz zmianach wysokości opłat, tworzenie umów ratalnych, sporządzanie pozwów sądowych i nakazów zapłaty na bazie przygotowanych wzorów.
 • Bezpośredni kontakt z najemcami polegający na załatwianiu spraw związanych z awariami, spisywanie stanu liczników, uczestnictwa w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych.
 • Likwidacja z przedstawicielami firm ubezpieczeniowych szkód powstałych w lokalach i budynkach.
 • Dbanie o dobry wizerunek firmy.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.korpec.korsze.pl.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez „KORPEC” Energetyka Cieplna Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty należy składać w terminie do 15.04.2024 r. mailowo na adres korpec@korsze.pl lub pocztą tradycyjną z dopiskiem „Rekrutacja – Administrator nieruchomości”. (W przypadku wysłania dokumentów pocztą decyduje data fizycznego zarejestrowania w biurze spółki). Zarząd zastrzega możliwość anulowania ogłoszenia o naborze na każdym etapie postępowania.

 


23.04.2024 r. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji wybrano kandydaturę Pani Małgorzaty Pacak, która spełniła wymogi formalne oraz pozytywnie przeszła drugi etap rekrutacji.