You are currently viewing Przedłużenie okresu ochrony odbiorców ciepła

Przedłużenie okresu ochrony odbiorców ciepła

W związku ze zmianami ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, które zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2024 r. zmianie uległy stawki za ciepło stosowane wobec niektórych odbiorców. Powyższa ustawa zwiększyła  wysokość średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą do poziomu 119,39 zł/GJ od 1 lipca 2024 oraz 134,97 zł/GJ od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. (kwoty netto).

Ochroną przed drastycznym wzrostem cen objęci są odbiorcy ciepła zasilani ze źródeł przy ul. Wojska Polskiego oraz miejscowości Glitajny i Wandajny.

Porównanie stawek przedstawia poniższa tabela zestawiająca ceny jednoskładnikowe

Źródło Cena ciepła bez rekompensaty [zł/GJ netto] Cena ciepła z rekompensatą [zł/GJ netto] Jednostkowa wysokość wyrównania [zł/GJ netto]
ul. Wojska Polskiego 137,76 119,39 18,4
Glitajny 128,25 119,39 8,9
Wandajny 142,97 119,39 23,6

W związku z powyższym od 1 lipca 2024 r. ceny ciepła dla powyższych źródeł ulegają zwiększeniu jedynie o około 15% w porównaniu do stawek z poprzedniego miesiąca.