Taryfa dla ciepła

Taryfa dla ciepła została zatwierdzona uchwałą Zarządu Spółki nr 7/2021 z dnia 4.08.2021 roku i weszła w życie z dniem 01.09.2021 r.

W związku ze znacznym wzrostem cen węgla uchwałą Zarządu nr 3/2022 z dnia 10.01.2022 r. została wprowadzona nowa Taryfa dla ciepła i będzie obowiązywała od 01.02.2022 r.

Taryfa styczeń: TARYFA 2021 Korpec Korsze – zmiana styczeń 22