Zmiana taryfy dla ciepła została zatwierdzona uchwałą Zarządu Spółki nr 15/2022 z dnia 16.12.2022 roku i wejdzie w życie od 01.01.2023 r.

Taryfa dla ciepła do pobrania

Informujemy, że zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia z dnia 15 września 2022 r. w okresie od 1 października do 31 grudnia 2022 r. podmiotom wymienionym w art. 4 ust. 1 w/w ustawy udzielona została rekompensata.

– – – – – aktualizacja 02.03.2023 r. – – – – –

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2023 r. wobec podmiotów wymienionych w art. 4 ust. 1 w/w ustawy stosować będziemy stawki dotychczas obowiązujące tj. oparte o mechanizm średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Wybór wariantu najkorzystniejszego cenowo względem odbiorców ciepła wynika z porównania cen:
1. obowiązujących na dzień 30 września 2022 r. powiększonych o 40%,
2. średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie ciepłowniczym (model dotychczas stosowany),
3. cen z aktualnie obowiązującej taryfy.

Przeprowadzona analiza jednoznacznie wskazała, że ceną najniższą z powyższych jest średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o opłaty przesyłowe.

Grupa odbiorców Cena za zamówioną moc cieplną
zł/MW
Cena ciepła
zł/GJ
Cena nośnika ciepła
zł/m3
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
zł/MW
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
zł/GJ
rata miesięczna rata miesięczna
A1 bez rekompensaty  32 781,37  116,79  38,68   5 427,08      20,06
z rekompensatą  19 628,31    69,93  23,60   5 427,08      20,06
A2 bez rekompensaty 32 781,37 116,79 38,68   6 665,16      27,36
z rekompensatą  19 628,31    69,93  23,16   6 665,16      27,36
A3 bez rekompensaty 32 781,37 116,79 38,68   4 500,34      15,46
z rekompensatą 19 628,31    69,93  23,16   4500,34      15,46
A4 bez rekompensaty 32 781,37 116,79 38,68   6 345,12      21,75
z rekompensatą 19 628,31    69,93  23,16   6 345,12      21,75
A5 bez rekompensaty 32 781,37 116,79 38,68   3 576,94      23,42
z rekompensatą 19 628,31    69,93  23,16   3 576,94      23,42
C1 bez rekompensaty  36 496,48  129,83  –  –  –
z rekompensatą  20 429,44    72,67  –  –  –
C2 bez rekompensaty  41 629,35  150,45  –  –  –
z rekompensatą  20 108,99    72,67  –  –  –
C3 bez rekompensaty  39 195,85  125,03  –  –  –
z rekompensatą  22 782,70    72,67  –  –  –

Podane ceny nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stawki opłat za usługi przesyłowe nie ulegają zmianie.