Taryfa dla ciepła została zatwierdzona uchwałą Zarządu Spółki nr 11/2022 z dnia 15.08.2022 roku i wejdzie w życie z dniem 01.09.2022 r.

Taryfa dla ciepła do pobrania

 

Zgodnie z art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967), od dnia 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. wobec podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 w/w ustawy, stosowana będzie stawka za ciepło z rekompensatą:

Grupa odbiorców Cena za zamówioną moc cieplną
zł/MW
Cena ciepła
zł/GJ
Cena nośnika ciepła
zł/m3
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
zł/MW
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
zł/GJ
rata miesięczna rata miesięczna
A1 bez rekompensaty  38 571,35  137,42  46,37   6 055,02      22,39
z rekompensatą  19 628,00    69,93  23,60   6 055,02      22,39
A2 bez rekompensaty  38 571,35  137,42  46,37   7 454,49      30,60
z rekompensatą  19 628,00    69,93  23,60   7 454,49      30,60
A3 bez rekompensaty  38 571,35  137,42  46,37   5 011,72      17,21
z rekompensatą  19 628,00    69,93  23,60   5 011,72      17,21
A4 bez rekompensaty  38 571,35  137,42  46,37   6 856,50      23,50
z rekompensatą  19 628,00    69,93  23,60   6 856,50      23,50
A5 bez rekompensaty  38 571,35  137,42  46,37   4 088,33      26,76
z rekompensatą  19 628,00    69,93  23,60   4 088,33      26,76
C1 bez rekompensaty  46 215,70  164,40  –  –  –
z rekompensatą  20 429,83    72,67  –  –  –
C2 bez rekompensaty  48 068,92  173,72  –  –  –
z rekompensatą  20 109,22    72,67  –  –  –
C3 bez rekompensaty  51 209,36  163,35  –  –  –
z rekompensatą  22 782,86    72,67  –  –  –

Podane ceny nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stawki opłat za usługi przesyłowe nie ulegają zmianie.