Taryfa dla ciepła

Aktualna Taryfa dla ciepła została zatwierdzona uchwałą Zarządu Spółki nr 7/2021 z dnia 4.08.2021 roku i weszła w życie z dniem 01.09.2021 r.

   Taryfa: https://korpec.korsze.pl/taryfa-2021-korpec-korsze/