You are currently viewing NAKRĘCAMY DO POMAGANIA

NAKRĘCAMY DO POMAGANIA

Miło mi poinformować, że w dniu 30 marca na terenie Korsz ustawiliśmy dwa pojemniki „serca” do zbierania nakrętek. Jeden stoi przy ulicy Adama Mickiewicza 6, drugi przy ulicy Tadeusza Kościuszki 12 – przy szkole.

Chcę, aby przychód ze sprzedaży zebranych w pojemnikach nakrętek trafił do osoby z terenu naszej Gminy, do osoby lub osób potrzebujących wsparcia. Dlatego w tym miejscu zachęcam do przesyłania wniosków, pomysłów na jaki cel ?, na pomoc dla kogo? zostanie on przeznaczony.

Propozycje ze wskazaniem osoby (można zgłaszać się samodzielnie) wraz z uzasadnieniem prosimy przesłać na nasz adres mailowy podając tytuł: „Zakręcamy do pomagania”, w terminie do 15 kwietnia. Po wyborze celu zbiórki na naszej stronie podamy dane, na które wyrazi zgodę beneficjent lub jego opiekun prawny.