You are currently viewing (rozstrzygnięty) Zapytanie ofertowe dot. dostaw węgla kamiennego do celów energetycznych na sezon 2024/2025 sortyment: Miał II A w ilości 2000 ton oraz Groszek/Ekogroszek w ilości 225 ton

(rozstrzygnięty) Zapytanie ofertowe dot. dostaw węgla kamiennego do celów energetycznych na sezon 2024/2025 sortyment: Miał II A w ilości 2000 ton oraz Groszek/Ekogroszek w ilości 225 ton

13.06.2024 r. Dostawy węgla kamiennego do celów energetycznych sortyment: Miał II A w ilości 2000 ton oraz groszek/ekogroszek w ilości 225 ton

W związku z ogłoszonym postępowaniem na wyłonienie dostawcy miału węglowego oraz węgla typu groszek/ekogroszek na sezon 2024-2025 zainteresowani Wykonawcy składają Ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem poczty elektronicznej: korpec@korsze.pl nie później niż do dnia 01.07.2024 r. do godz. 9:00.
Temat wiadomości: Oferta na dostawę węgla 2024/2025

Informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu wybrana została oferta złożona przez DAMETA Polska Sp. z o.o.