You are currently viewing (WYNIKI) Zapytanie ofertowe dot. dostawy węgla kamiennego do celów energetycznych sortyment: Miał II A w ilości 1700 ton oraz groszek w ilości 225 ton

(WYNIKI) Zapytanie ofertowe dot. dostawy węgla kamiennego do celów energetycznych sortyment: Miał II A w ilości 1700 ton oraz groszek w ilości 225 ton

21.07.2023 r. Dostawy węgla kamiennego do celów energetycznych sortyment: Miał II A w ilości 1700 ton oraz groszek w ilości 225 ton

W związku z ogłoszonym postępowaniem na wyłonienie dostawcy miału węglowego oraz węgla typu groszek na sezon 2023-2024 zainteresowani Wykonawcy składają Ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem poczty elektronicznej: korpec@korsze.pl nie później niż do dnia 31.07.2023 r. do godz. 9:00.
Temat wiadomości: Oferta na dostawę węgla 2023/2024

Informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu wybrana została oferta złożona przez DAMETA Polska Sp. z o.o.