Zarządzanie lokalami komunalnymi Gminy Korsze

W dniu 9 lutego 2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Korsze a Spółką "Korpec" o realizację zadań własnych w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Korsze.

Wkrótce wykaz lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych do wynajęcia.
W związku z tym, że zarządcą lokali komunalnych jest spółka "KORPEC" wszelkie opłaty takie jak czynsz oraz pozostałe wynikające z korzystania z mienia komunalnego, które były dotychczas wnoszone na konto gminy Korsze należy wpłacać w za pomocą dostępnych książeczek wpłat w BS Reszel o/Korsze, ul. Mickiewicza 2 lub na podane obok nr kont bankowych w tym banku.

OPŁATY CZYNSZU ZA LOKALE KOMUNALNE MIESZKALNE, POMIESZCZENIA GOSPODARCZE, UŻYTKOWE ORAZ GARAŻE:
94 8851 1018 2002 0200 1515 0002

OPŁATY ZA MEDIA DOSTARCZANE DO LOKALU W PRZYPADKU BRAKU BEZPOŚREDNIEJ UMOWY Z DOSTAWCĄ ORAZ ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA (ODPADY):
24 8851 1018 2002 0200 1515 0001