You are currently viewing Zmieniamy otoczenie Spółki

Zmieniamy otoczenie Spółki

W 2017 r. Gmina Korsze na nasz wniosek użyczyła nam teren pomiędzy budynkiem przy ul. Wolności 19 a siedzibą Spółki. Na terenie tym stał walący się budynek po byłej Rozlewni piwa i wód gazowanych. Wykorzystując część murów oraz cegły pochodzące z rozbiórki pozostałej części pracownicy Spółki KORPEC wybudowali nowy obiekt o przeznaczeniu garażowo-gospodarczym, gdzie  są 3 garaże i 3 pomieszczenia gospodarcze. Teren działki na którym znajduje się ów obiekt został dopasowany do potrzeb mieszkańców sąsiedniego budynku mieszkalnego, naprawiono nawierzchnię z przeznaczeniem na miejsca parkingowe. Wzdłuż działki rozpoczęto już budowę chodnika.