Aktualizacja ogłoszenia

W związku z awarią strony internetowej i brakiem dostępu do ogłoszenia o przetargu termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 10 lipca do godziny 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w w tym samym dniu o godzinie 12.15.  (więcej…)

Czytaj dalej

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawy opału na sezon grzewczy 2019/2020. W wyniku przeprowadzonego postępowania komisja przetargowa za najkorzystniejszą uznała ofertę firmy Bartex Energia z Bydgoszczy. Protokół z wyboru oferty

Czytaj dalej
Close Menu