You are currently viewing Oferta pracy – pracownik budowlany

Oferta pracy – pracownik budowlany

„KORPEC” Energetyka Cieplna Sp. z o.o. zatrudni pracownika budowlanego (branża ogólnobudowlana, sanitarna, spawalnicza, palacz C.O.)

Wymagania:

  • Chęci do pracy,
  • Co najmniej 2 lata doświadczenia w wykonywaniu prac na podobnych stanowiskach,
  • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Mile widziane:

  • Prawo jazdy kat. B
  • Znajomość obszaru Gminy Korsze,
  • Uprawnienia palacza C.O.

Oferujemy:

  • Pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
  • Dobre warunki pracy,
  • Umowa o pracę na pełen etat (okres próbny, a następnie umowa na czas nieokreślony).

Wymagane dokumenty: CV opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez „KORPEC” Energetyka Cieplna Sp. z o.o. na stanowisko: Administrator nieruchomości (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000)”.

Dokumenty należy składać w terminie do 17.01.2023 r. do godz. 15.00 mailowo na adres korpec@korsze.pl, osobiście lub pocztą tradycyjną. (W przypadku wysłania dokumentów pocztą decyduje data fizycznego zarejestrowania w biurze spółki). Zarząd zastrzega możliwość anulowania ogłoszenia o naborze na każdym etapie postępowania. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.korpec.korsze.pl.


Aktualizacja 30.01.2023 r.

Do biura spółki w terminie wpłynęło łącznie 5 ofert. Na rozmowy kwalifikacyjne zaproszone zostały 3 osoby spośród, których najlepiej oceniony został Pan Jan Marcinkiewicz.